function select_zzjs(showContent,selfObj){ // 标签 var tag = document.getElementById("tags").getElementsByTagName("li"); var taglength = tag.length; for(i=0; i
 

欢迎访问英语网络学习平台


请点击或扫描:

英语网络学习平台二维码

本网站包括以下版块:

课程平台

 

课程平台网址:http://wyxy.sdut.edu.cn/waiyuxuexi/kechengpingtai/

外语学习

媒体选读

外语资源库

作文批改

在线测试

学习社区

 

 

如有关于英语网络学习平台的问题咨询或意见、建议,请留言或联系我们:SFL_eLearning@126.com

 

留言板

 

 

山东理工大学外国语学院 版权所有 Tel: 0533-2782071 E-mail: sdut_fl@126.com

Copyright (c) wyxy.sdut.edu.cn All rights reserved. 淄博网警

 

var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fe722a530f126de19e9fcf2e65c889a69' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));